Förslag till byggnation med 35 fritidslägenheter i centrala Duved. Projektet innehåller 35 st fritidslägenheter.
Programskisser, förslagshandling 2009. Beställare Fastighetsbolag.