Kvarteret Åkeriet i Sundbybergs kommun
Beställare: Järntorget Bygg AB
Byggherre: Wåhlin Fastigheter

Storesund Arkitekter ritade bygghandlingar och effektiviserade planlösning för nybyggnation av kvarteret Åkeriet, som innehåller 85 lägenheter i Sundbyberg. Markplanet blandas med lokaler och lägenheter. Fasader mot gata, gård och gavlar är beklädda i ett rödschatterat tegel som avspeglar ett föränderligt mönster under dagen. Den stegrande fasadvolymen skapar en vacker siluett som smälter in i sin omgivning och byggnadens rundade form omfamnar innergården och skapar en lugn tillflykt för kvarterets boende. Projektering startades 2014.

66
77
88
99