Om- och tillbyggnad av Ulvsättraskolan i Kallhäll, norr om Stockholm.
Färdigställt 2015. Beställare Järfälla kommun och Boetten Bygg AB.

Tillbyggnaden är tre våningar hög och innehåller 12 nya klassrum, grupprum, bibliotek, musiksal och fritidsverksamhet. Den länkas ihop med den befintliga skolbyggnaden via en invändig bro på plan 3. I den befintliga byggnaden har bland annat skett ombyggnad av personalrum och klassrum. Tillagningsköket har utökats för att tillaga ca 630 portioner och matsalen byggts ut 150 kvm för att rymma 230 sittplatser. Yta för tillbyggnaden ca 2100 kvm.

Ulvsättraskolan interiört
Ulvsättraskolan inomhus
Ulvsättraskolan exteriört
Ulvsättraskolan arkitekt
Ulvsattraskolan i kallhäll
Ulvsättraskolan fönster