Åsgård Norra förskola

Hem » Portfolio » Åsgård Norra förskola
Åsgård Norra förskola2019-09-23T22:36:58+00:00

Projektbeskrivning

Ombyggnad av Åsgård Norra förskola i Danderyd.
Genomfört 2010. Beställare Danderyds kommun.

Programskisser, bygglov och projektering avseende ombyggnad och renovering av befintlig förskolebyggnad från 1970-talet i kv Åsgård i Djursholm, Danderyds kommun. Projektet innehåller tre förskoleavdelningar, ett tillagningskök, nytt källsorteringshus mm. Omdisponering av lokalerna och förbättring av kommunikationsstråken inomhus har bidragit till ett bättre utnyttjande och mer flexibilitet i byggnaden.

Åsgård Norra förskola
Åsgård Norra förskola
Åsgård Norra förskola

Här når du oss!

STORESUND ARKITEKTER
Danderydsvägen 146, 182 36 Danderyd
Telefon: 08-622 68 70
E-post: info@storesund.nu