Fornvägens Serviceboende

Hem » Portfolio » Fornvägens Serviceboende
Fornvägens Serviceboende2018-10-26T17:34:58+00:00

Projektbeskrivning

Bild ovan solstudie.
Nybyggnad av serviceboende, Järfälla., norr om Stockholm.
Projektering utförd 2012. Beställare Järfälla kommun.

Serviceboende med 12 markbostäder och gemensamma lokaler. Projektet ligger centralt i ett villaområde i Järfälla och är ett LSS-boende (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) vilket innebär bostäder som är anpassade för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och där personal alltid finns på plats. Projektet är en kombination av arbetsplats, individuella bostäder och gruppbostad med ett gemensamt allrum och kök. Framtagen programskiss har legat som underlag för detaljplanearbetet.

Fornvägens serviceboende
Fornvägens serviceboende järfälla

Här når du oss!

STORESUND ARKITEKTER
Danderydsvägen 146, 182 36 Danderyd
Telefon: 08-622 68 70
E-post: info@storesund.nu