Jakobsbergs Sporthall

Hem » Portfolio » Jakobsbergs Sporthall
Jakobsbergs Sporthall2020-02-12T16:32:13+00:00

Projektbeskrivning

Om- och tillbyggnad av Jakobsbergs Sporthall, i Jakobsberg, norr om Stockholm.
Genomfört 2009. Beställare Järfälla kommun.
Projekt nominerat till ROT-priset år 2010.

Jakobsbergs Sporthall Ingång

Jakobsbergs Sporthall har byggts om och till för att sporthallen ska annonsera sig bättre i sin omgivning, kunna ta emot fler åskådare, rymma lokaler för fler verksamheter samt handikappanpassas. Den nya läktardelen, som skjuter ut över entréhall och ny entrébyggnad, bärs upp av pelare och samverkar med markarbeten och belysning för att skapa en välkomnande rumslighet närmast byggnaden. Tillsammans med den nya skyltningen annonserar sig sporthallen numera tydligt. Läktarkapaciteten har utökats från ca 400 till ca 1100 platser och sporthallen kan därmed ta emot evenemang av en annan skala. Volymökningen har även gjort att Järfälla har fått en respektingivande tävlingsarena jämfört med den tidigare läktarförsedda innebandyplanen. Det finns nu även platser för rullstolsburna på den ordinarie läktaren. En ny entré i form av en röd kub hanterar den ökade mängden besökare och ger möjligheter till biljettkontroll. I den ombyggda entréhallen finns bättre plats för besökare, utökade försäljningsmöjligheter samt fler toaletter. Längs byggnadens ena gavel har ett nytt ”klubbhus” tillfogats. Detta är avsett att smälta in i komplexet och följer de befintliga byggnadernas arkitektur. Klubbhuset innehåller kansli- och möteslokaler för idrottsföreningar, konferensrum och förråd som kompletterar sporthallens verksamhet samt tillgänglig entré in till den stora sporthallen.

Skylten, som lyser vit kvällstid, är kontrasterande mörk dagtid. Läktarvolymen, som endast upplevs som en lutande skiva när det är mörkt skjuter upp i himlen när det är ljust. Yta om- och tillbyggnad ca 1000 kvm.

Jakobsbergs Sporthall i dagsljus

Jakobsbergs Sporthall Läktare

Jakobsbergs Sporthall Entré

Jakobsbergs Sporthall Belysning

Här når du oss!

STORESUND ARKITEKTER
Danderydsvägen 146, 182 36 Danderyd
Telefon: 08-622 68 70
E-post: info@storesund.nu