Kvarteret Pendlaren i Älvsjö

Hem » Portfolio » Kvarteret Pendlaren i Älvsjö
Kvarteret Pendlaren i Älvsjö2019-03-28T18:58:31+00:00

Projektbeskrivning

Nytt bostadskvarter i centrala Älvsjö, Stockholm.
Under byggnation. Beställare Maxera bostad AB och AB Familjebostäder.

Kvarteret Pendlaren ligger i direkt anslutning till Älvsjö torg och öppnar sig generöst mot detta. I markplan finns butiker och café med entré från torget och från Götalandsvägen. Mot torget har byggnaden en livfull och föränderlig fasad så att boendet och torgmiljön präglar varandra. Byggnadens fasad mot järnvägen har en inglasad loftgångslösning som skyddar från ljud samt ger en horisontell karaktär som knyter an till spårområdet. Kvarteret innehåller 105 st hyresrätter i form av allt från små ettor till större étagelägenheter på de övre planen, som htrs ut av Familjebostäder. I markplan finns en stor matvarubutik, ett café samt ytterligare lokaler. Kvarteret har även en tyst och sluten grön innergård. Projektering utfördes 2012.

Husgavel kvarter Pendlaren
Kvarteret Pendlaren
Kvarteret Pendlaren
Kvarteret Pendlaren
Kvarteret Pendlaren
Pendlaren_Rendering

Här når du oss!

STORESUND ARKITEKTER
Danderydsvägen 146, 182 36 Danderyd
Telefon: 08-622 68 70
E-post: info@storesund.nu