Nyheter

Du är här::/Nyheter
Nyheter2021-11-23T17:13:17+01:00

Grattis Joakim Droguet!

Joakim arbetar på Storesund Arkitekter sedan 2017 och har utbildat sig till arkitekt i Frankrike. Han gillar att segla och njuta av skärmflygning på fritiden!

Kontrollansvarig (KA) behövs vid bygg-, rivnings- och markåtgärder. Kontrollansvarig medverkar till att byggherrens projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det innebär bland annat att KA hjälper byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan – och ser till att den följs. KA är även med vid det tekniska samrådet, slutsamrådet, besiktningar och andra kontroller, leder PBL-möten samt skriver utlåtande som underlag till byggnadsnämndens slutbesked.

Här når du oss!

STORESUND ARKITEKTER
Danderydsvägen 146, 182 36 Danderyd
Telefon: 08-622 68 70
E-post: info@storesund.nu